En faktura är ett dokument som skapas av en säljare och skickas till en köpare, och som specificerar de varor eller tjänster som har levererats, deras pris, och de totala belopp som köparen ska betala. Här följer en detaljerad beskrivning:

Beskrivning av Faktura:

 1. Huvudkomponenter:
  • En faktura inkluderar vanligtvis säljarens och köparens namn och adresser, fakturanummer, datum, leveransdatum, varu- eller tjänstebeskrivning, mängd, pris per enhet, och totalbelopp.
 2. Moms och Rabatter:
  • Fakturan ska också specificera eventuell moms, rabatter, och andra avgifter som påverkar det totala beloppet.
 3. Betalningsvillkor:
  • Fakturan bör inkludera betalningsvillkor såsom förfallodatum och information om hur betalningen ska genomföras.

Lagar och Regelverk:

 1. Moms-lagstiftning (1994:200):
  • Moms-lagstiftningen i Sverige specificerar vilken information som ska finnas med på en faktura när det gäller moms.
 2. Bokföringslagen (1999:1078):
  • Lagen specificerar kraven på fakturering och fakturans innehåll för att säkerställa korrekt redovisning.

Besläktade Koncept:

 1. Elektronisk fakturering:
  • Elektroniska fakturor har blivit allt vanligare och möjliggör enklare hantering och spårning av fakturor.
 2. Kreditfaktura:
  • En kreditfaktura används för att korrigera fel i en tidigare utfärdad faktura eller för att notera en retur eller rabatt.

Upprättande och Hantering:

 1. Upprättande:
  • Fakturan upprättas av säljaren och skickas till köparen antingen fysiskt eller elektroniskt.
 2. Hantering:
  • Fakturahanteringsprogramvara kan användas för att upprätta, skicka och spåra fakturor samt för att hantera betalningar.