Ett handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer (bolagsmän) går samman för att driva en verksamhet tillsammans. Alla bolagsmän har personligt och solidariskt ansvar för bolagets skulder och avtal. Detta innebär att varje bolagsman kan hållas ansvarig för hela bolagets skuld.

Nyckelkomponenter:

  • Bolagsavtal: Ett avtal bör upprättas mellan bolagsmännen, där deras inbördes relationer, ansvar och fördelningen av vinst och förlust klargörs.
  • Registrering: Handelsbolag måste registreras hos Bolagsverket och Skatteverket. Bolagsverket granskar och godkänner företagsnamnet, och Skatteverket tilldelar ett organisationsnummer.
  • Beskattning: Beskattningen sker på ägarnas personliga deklaration, vilket innebär att bolagets resultat fördelas och beskattas som personlig inkomst hos varje bolagsman.

Om du funderar på att etablera ett handelsbolag, kan Astra Redovisning bistå med professionella rådgivningstjänster, från upprättande av bolagsavtal till löpande bokföring och andra redovisningstjänster för att säkerställa att ditt företag drivs smidigt och i enlighet med lagar och regler.