Ett kommanditbolag (KB) är en specifik typ av företagsform där det finns två typer av delägare: komplementärer och kommanditister. Komplementärerna har obegränsat personligt ansvar för företagets skulder, medan kommanditisternas ansvar begränsas till den summa pengar de investerat i bolaget.

Nyckelkomponenter:

  • Komplementär: Den eller de personer eller företag som har obegränsat personligt ansvar för bolagets skulder och förpliktelser.
  • Kommanditist: Investerare som bidrar med kapital men har begränsat ansvar. De deltar inte aktivt i den dagliga förvaltningen av företaget.
  • Registrering och Namn: Ett kommanditbolag måste registreras hos Bolagsverket. Företagsnamnet måste vara unikt och får inte förväxlas med andra företagsnamn.
  • Beskattning: Resultatet av bolagets verksamhet allokeras till delägarna baserat på deras andelar, och varje delägare beskattas personligen baserat på deras allokerade andel.

Att starta och driva ett kommanditbolag involverar olika aspekter av juridiska och redovisningsmässiga överväganden. Astra Redovisning kan erbjuda expertis och tjänster som hjälper dig att navigera genom dessa aspekter effektivt, från registrering till löpande redovisningshantering.