Ett Lagerbolag är ett färdigt bolag som har skapats av en annan part men som ännu inte har haft någon verksamhet. Syftet med Lagerbolag är att möjliggöra en snabbare start för företagsägare som vill undvika den tid och administration som krävs för att skapa ett nytt bolag från grunden. I Sverige kan ett Lagerbolag köpas från en leverantör av lagerbolag, och sedan övertas och aktiveras av den nya ägaren för att påbörja verksamheten. Lagerbolaget har redan ett organisationsnummer och är registrerat hos Bolagsverket.