För skatteåret 2025 kommer mallfördelningsbidraget i aktiebolag att vara 209 550 SEK, vilket är 2,75 gånger inkomstbasbeloppet.