En Redovisningskonsult är en professionell expert som hjälper företag med att hantera deras finansiella rapportering och redovisning. Här följer en detaljerad beskrivning av rollen som redovisningskonsult samt omgivande regler och koncept i Sverige:

Beskrivning av Redovisningskonsult:

 1. Finansiell Rapportering och Redovisning:
  • Redovisningskonsulten hjälper företag med att förbereda och presentera finansiella rapporter i enlighet med gällande lagar och standarder.
 2. Bokföring:
  • Ansvarar för att säkerställa korrekt bokföring av företagets transaktioner.
 3. Rådgivning:
  • Ger råd och vägledning om finansiella strategier, budgetering, skatteplanering och andra ekonomiska aspekter.
 4. Revisionsstöd:
  • Kan bistå med förberedelser inför revision och samarbeta med revisorer.

Lagar och Regelverk:

 1. Bokföringslagen (1999:1078):
  • Denna lag stipulerar reglerna för hur företagets finansiella transaktioner ska dokumenteras och rapporteras.
 2. Redovisningslagen (1999:1079):
  • Lagstiftningen styr hur företagets finansiella rapportering ska utföras och presenteras.

Besläktade Koncept:

 1. Auktoriserad eller Godkänd Redovisningskonsult:
  • Det finns organisationer som SRF Konsulterna som auktoriserar och godkänner redovisningskonsulter i Sverige, vilket kan vara en kvalitetssäkring.
 2. Revisorer:
  • Revisorer och redovisningskonsulter är olika yrkesroller men de samarbetar ofta kring företagets finansiella rapportering och revision.

En redovisningskonsult spelar en central roll i att hjälpa företag att upprätthålla god ekonomisk ordning, efterlevnad av lagar och regler samt att fatta välgrundade ekonomiska beslut.