Dela den här berättelsen, välj din plattform!

Rätten till skattereduktion för hushållstjänster och installation av hållbar teknik gäller det beskattningsår då arbetet utförts och utföraren av tjänsten får betalt. Detta gäller även om betalningen inte är från tjänstens köpare men från en annan enhet som har köpt kravet.

Bakgrund

Anna planerar att under 2023 köpa hushållstjänster och installera en solpanel. I detta avseende vill hon dra nytta av skattereduktionen för hushållstjänster och hållbar teknik. Hon beställer tjänsterna från företagen GrönBlad och HemTjänst, med förväntan att uppgifterna ska avslutas vid slutet av 2023.

Både GrönBlad och HemTjänst använder sig av en betalningsplattform som erbjuds av BetalHub, som presenterar olika betalningsalternativ. När Anna köper hushållstjänsterna överväger hon att betala via en faktura som erbjuder ett 40-dagars betalningsfönster efter tjänsten. När hon köper tjänsten för installation av solpanelen överväger hon att välja en nio månaders avbetalningsplan.

Genom ett avtal med betalningsplattformen köper BetalHub kravet på Anna från GrönBlad och HemTjänst. Detta innebär att BetalHub tar all kreditrisk, en praxis som kallas äkta factoring. Betalningsmekanismen innebär att GrönBlad och HemTjänst förväntar sig att slutföra sina tjänster och få sina betalningar från BetalHub inom 2023. Anna kommer dock att betala sina fakturor till BetalHub 2024.

För 2024 har Anna också planer på att initiera ytterligare uppgifter, vilket kommer att använda hela hennes tillgängliga kvot för skattereduktioner för det året.

För att få klarhet vände sig Anna till Skatterådgivningsnämnden med en fråga: För hennes valda betalningsmetoder, kommer hon att beviljas skattereduktionen för 2023 eller 2024?

Bestämning av Skattereduktionsberättigelse Genom Betalning

Enligt de etablerade normerna kring skattereduktioner för hushållsarbeten och installation av hållbar teknik, bestämmer betalningens tidpunkt vilket beskattningsår avdraget tillskrivs. Den betalning tjänsteleverantören får från skatteorganet är beroende av tjänstköparens rätt till skattereduktion, ett koncept som kallas ”fakturamodellen.”

Den avgörande frågan för Skatterådgivningsnämnden är om tjänsterna som ger rätt till skattereduktion ska anses vara ”betalt” till tjänsteleverantörerna när BetalHub kompenserar dem enligt fakturaavtalet eller när Anna till slut reglerar sitt konto med BetalHub.

Tidpunkten Leverantören Får Betalt Är Avgörande

Enligt Skatterådgivningsnämnden är den avgörande faktorn när tjänsteleverantören får betalt. Det är oväsentligt om betalningen är för en faktisk faktura eller ersättning vid överföring av ett krav.

Nämnden citerar en dom från Högsta Skatterätten där tjänsteleverantören hade rätt till betalning från skatteavdelningen även om någon annan än tjänstköparen reglerade fakturan. Därför finns det ingen anledning för Anna att direkt ta itu med sina skulder till BetalHub. Anna kvalificerar sig därför för skattereduktion det år de enskilda tjänsteleverantörerna, GrönBlad och HemTjänst, får sina betalningar från BetalHub.

Relaterade Artiklar:

  1. Allt Du Behöver Veta om ROT-Avdrag
  2. Hur Skiljer sig Redovisningen i Olika Företag?
  3. Snabbare Betalt – Framtidens Betalningsmetod
  4. Resor till och från Arbetet – Så Tillämpas Nya Reglerna
  5. Leverantörsskuld – Vad Händer om Jag Inte Kan Betala Mina Skulder?
SimsonsRedovisningsbyra-financial consultants

Få en personlig konsultation.

Leave A Comment